menu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom územíKláštor pod Znievom, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, ktorá je evidovaná Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 54. Viac v prílohe.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-03-07 14:28:46