menu

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Kvčera, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-26 16:29:49