menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Erik Bodoň

v súlade s§5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 Erik Bodoň, na r. 1983

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom - v kancelárií matriky a administratívnych prác

 v lehote od 06.07.2023 do 21.07.2023

počas úradných hodín

Oznámenie vyvesené dňa 06.05.2023

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-07-06 13:47:12