menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Erik Bodoň

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Erik Bodoň, Kláštor pod Znievom

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom –
v kancelárií matriky a administratívnych prác

v lehote od 27.09.2023 do 12.10.2023
počas úradných hodín

Oznámenie vyvesené dňa 12.10.2023

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-10-02 07:54:05