menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Andrej Mičian

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Andrej Mičian, Kláštor pod Znievom
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Slovenskej pošte, a.s. v Kláštore pod
Znievom

v lehote od 04.12.2023 do 19.12.2023
počas otváracích hodín

Oznámenie vyvesené dňa 04.12.2023
Oznámenie zvesené dňa 19.12.2023

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-12-04 08:26:40