menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Andrej Mičian, Kláštor pod Znievom
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v kanceláriii matriky a poplatkov v Kláštore pod
Znievom

v lehote od 20.02.2024 do 06.03.2024
počas otváracích hodín

Oznámenie vyvesené dňa 19.02.2024
Oznámenie zvesené dňa 06.03.2024

 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2024-02-19 15:07:36