menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

                                Vladimír Murina, Kláštor pod Znievom

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade  v Kláštore pod Znievom v kancelárií matriky a daní

                            v lehote od 10.01.2024 do 25.01.2024  

                                          počas úradných hodín                                                                 

 

Oznámenie vyvesené dňa 10.01.2024

Oznámenie zvesené dňa 25.10.2024

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2024-01-11 08:19:14