menu

Návrh VZN 7-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Klastor pod Znievom

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-11-23 08:10:41