menu

Návrh VZN 5-2023 o prevádzkovaní pohrebísk v Kláštore pod Znievom

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-11-23 08:10:41