menu

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy:

Návrh VZN:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-30 23:32:27