menu

Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

http://www.obecklastor.sk/documents_data/N%C3%A1vrh%20Zmluvy%20SZU%C5%A0%202024.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2024-01-23 07:46:26