menu

Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Rozhodnutie č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-10 18:37:32