menu

Daňový úrad Žilina vydáva dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnisti

Daňový úrad Žilina

vydáva

dražobnú vyhlášku
na predaj nehnuteľnosti

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-11 10:07:26