menu

Začatie pripomienkového konania

https://www.obecklastor.sk/documents_data/Zadanie%20pre%20%C3%BAzemn%C3%BD%20pl%C3%A1n.jpg

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2024-02-15 10:05:00