menu

SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE ČASOVKA JEDNOTLIVCOV

Organizátor Slovenský Zväz Cyklistiky
Usporiadateľ Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s R. C. T. Martin
Dátum a miesto 19.8.2023 /sobota/ Kláštor pod Znievom
Riaditeľ pretekov Ing. Vladimír Čambor, starosta obce Kláštor pod Znievom
Čestný riaditeľ pretekov Juraj Farbiak
Tech. riaditeľ pretekov Ing. Rastislav Belák  0905 218 642 belak@viena.sk
Tajomník pretekov Mgr. Maroš Halahija 0907 879 731 halahija.maros@gmail.com
Hospodár pretekov p. Miroslava Krupárová
Hlavný rozhodca p. Marián Vörösmarty + 421 903 647 960 marfylv@gmail.com
Kategórie Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy, Ženy do 23 rokov
Prihlášky https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 17.8.2023 do 15:00.
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári
Kancelária pretekov 12:00 – 13:30 hod. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50
Štartová listina bude zverejnená na webe SZC
Štart/Cieľ Obec Slovany
Ceny St. Žiaci/Žiačky: 1. 15€; 2. 10€; 3. 5€
Kadeti/Kadetky: 1. 20€; 2. 15€; 3. 10€
Juniorky: 1. 25€; 2. 20€; 3. 15€; 4. 10€; 5. 5€
Ženy/Juniorky: 1. 70€; 2. 50€; 3. 30€; 4. 20€; 5. 10€
M SR do 23 rokov: Majstrovský dres a medaile
Štartovné Žiaci/Žiačky 3€; Kadeti/Kadetky/Juniorky 5€; Ženy 7€; sa hradí na mieste v hotovosti.
Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2023
Trať pretekov Ml. žiaci, Žiačky Slovany – Kláštor pod Znievom - Predvrícko 7,5km
Starší žiaci, Kadeti, Kadetky, Juniorky a Ženy, Ženy do 23 r.
Slovany – Kláštor pod Znievom – Vrícko 11,5km
Program
14:30 hod Mladší žiaci 7,5 km
  Žiačky 7,5 km
15:30 hod Starší žiaci 11,5 km
  Kadetky 11,5 km
  Kadeti 11,5 km
  Juniorky, Ženy, Ženy do 23 rok 11,5 km

Časy štartov jednotlivých kategórii sú orientačné závislosti od počtu štartujúcich pri registrácii.

Vyhodnotenie Po dojazde posledného pretekára v cieli pretekov za obcou Vrícko
Zdravotné zabezpečenie nemocnice Záchranári Martin, Michal Repiščák, +421 902 204 420
Šatne a sprchy Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
Predpis Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.
Iné Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti.
Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu.
Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely.
Prevody Kadeti a Kadetky 7,65 m / otáčku (50/14)
Starší žiaci, Žiačky, Mladší žiaci a Mini 6,7 m / otáčku (50/16)

 

Mladší žiaci/Žiačky:

Starší žiaci/Kadetky/Kadeti/Juniorky/Ženy, Ženy do 23 rokov:

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18. 08. 2023 / 18. 08. 2023