menu

farnosť

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kláštor pod Znievom

 

Výzva na predkladanie ponúk:

2. 11. 2022 - Výzva na obnovu  farského kostola sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom:

2. 11 .2022 - Výzva na realizáciu sanácie Kalvária v Kláštore pod Znievom:

26. 9. 2022 - Výzva Kostol vo Vrícku:

26. 9. 2022 - Výzva Kostol v Slovanoch:

20. 10. 2021 - Výzva na predkladanie cenových ponúk Slovany strecha kostola:

8. 9. 2021 - Výzva na predkladanie ponúk kalvária:

22. 7. 2021 - Výzva komplexná obnova r. k. kostola sv Mikuláša v Kláštore pod Znievom - obnova severnej strany:

 

Kotakt:

A. Moyzesa 73/121

038 43 Kláštor pod Znievom

tel. č.: 043/49 33 146

klastor.pod.znievom@fara.sk

IČO: 31 93 90 31

DIČ: 2020605092

bankové spojenie: 0020264791/6500

IBAN: SK50 6500 0000 0000 2026 4791

BIC: POBNSKBA

farár – Štefan Hýrošš

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 02. 11. 2022