menu

demografia

Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných ľudí. Kláštor pod Znievom, prirodzene, netvorí žiadnu výnimku. 

V roku 1971 bola obec Lazany zlúčená s obcou Kláštor pod Znievom, preto prišlo i k vzostupnej krivke počtu obyvateľov v 70. rokoch minulého storočia v našej obci.

Na rozbor úplne najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dispozícii základné údaje za roky 1991 až 2022, teda za 31 rokov.

Pritom podiel počtu mužov mierne prevažuje, pretože sa pohybuje v rozpätí medzi 50,5 až 52 percentami. V roku 1991 počet obyvateľov obce výrazne poklesol, ale začiatkom milénia počet obyvateľov začal opäť stúpať a tento trend pretrvával až do roku 2022 a to hlavne vďaka tomu, že už až tak nedochádzalo k vnútornej migrácii, ale k migrácii vonkajšej, kedy sa do novostavieb nasťahovali obyvatelia aj zo susedných dedín a miest. Istý vplyv na nárast obyvateľstva mala aj relatívna dostupnosť hypotekárnych úverov. Ľudia si u nás kupovali nevyužívané domy, upravovali ich a následne sa do nich sťahovali.

 

 

Vývoj počtu obyvateľov za roky 1825 -2022:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30. 04. 2020 / 27. 04. 2023