menu

strategické dokumenty

Územný plán obce Kláštor pod Znievom:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 07. 12. 2023