menu

kultúra

Pamätná izba, ktorá vás prenesie do histórie

Kláštor pod Znievom je jedna z najstarších obcí v regióne Turiec. Prvá písomná zmienka - vtedy ešte len o osade, pochádza z r. 1113 a je zaznamenaná v Zoborskej listine kráľa Kolomana I. Kláštor je zaujímavý práve pre históriu. V intraviláne obce sa totiž nachádza staršia budova ukrývajúca exponáty odhaľujúce čriepky minulosti.

Bohatá kultúrna história obce je uchovávaná v malom miestnom múzeu – v Pamätnej izbe, ktorá vznikla v roku 1969 pri príležitosti osláv 100. výročia, vtedy už 10 rokov neexistujúceho, znievskeho gymnázia. Gymnázium v Kláštore bolo najmladšie spomedzi prvých troch slovenských gymnázií po Revúcej a Martine. Pamätná izba je situovaná v hornej časti obce pri farskom kostole. Jej charakteristickou črtou je aj busta M. Čulena od významného martinského sochára Fraňa Štefunku, ako aj pútač pozývajúci návštevníkov. Expozícia je umiestnená v druhej budove znievskeho gymnázia, postavenej v roku 1874 z iniciatívy zakladateľa a prvého riaditeľa, katolíckeho kňaza Martina Čulena (1823 – 1894).

 

Izba ukrýva vzácne artefakty z čias 18. storočia

Návštevníci tohto miestneho múzea zažijú hneď po vstupe cestu v čase. „Expozícia je opticky delená na 2 časti. Prvá sa zaoberá dejinami obce a druhá časť je venovaná gymnáziu, jeho pôsobeniu a potom je tu aj galéria významnejších osobností, ktoré pôsobili alebo sa narodili v našej obci,“ rozpráva Ing. Elena Majtánová, publicistka, historička a bývalá dlhoročná lektorka pamätnej izby. Zaspomínať si tu možno aj na turčianske olejkárstvo a šafraníctvo, ktoré v múzeu prezentuje menšia expozícia liečivých rastlín a replika olejkárskej skrinky. Okrem toho sa tu nachádzajú aj ďalšie exponáty, no najcennejším je artefakt z 18. storočia pochádzajúci z umelecko-rezbárskej školy. „Je to rozložený nábytok - spálňa z umelecko-rezbárskej školy, ktorá bola v 18. storočí jedna z mála v strednom Uhorsku. Sú tu čelá postele, písací stôl, garniže, zrkadlo, nočné stolíky, stolík a stoličky. Bol to dar od Ľudovíta Cígera, prvého lektora Pamätnej izby v Kláštore pod Znievom,“ pokračuje pani Ing. Majtánová. Ďalšou vzácnosťou sú aj výročné správy z bývalého gymnázia. Hoci gymnázium z dôvodu jeho premiestnenia od roku 1959 neexistuje, výročné správy sú autentickým materiálom pre študentov pri písaní záverečných alebo ročníkových prác.

 

Do múzea chodievajú aj medzinárodné návštevy

Za účelom učiť sa históriu nášho kraja sem nechodievajú len žiaci a študenti, ale aj individuálni záujemcovia. Častokrát ide o rodinných príslušníkov absolventov bývalého gymnázia pátrajúcich po svojom rodokmeni. Paleta návštevníkov je pestrá, čoho dôkazom sú aj podpisy v knihe návštev. „Mávame aj návštevy zo zahraničia. Sú to naši susedia z Česka, Poľska, Nemecka, Ruska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny. Podpisy máme ale aj z Číny, Kanady, Ameriky a Anglicka,“ vysvetľuje pani Ing. Majtánová.

 

Dvere pamätnej izby sú otvorené kedykoľvek

Pamätná izba nemá striktne stanovené otváracie hodiny. Pri záujme skupín je potrebné sa ohlásiť počas pracovných dní na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom, najlepšie telefonicky na čísle 043/49 33 100. Vstupný poplatok je symbolický – deti a dôchodcovia 30 centov, dospelí 50 centov.

 

Ako sa do múzea dostanete?

Možností je niekoľko – buď vlastnou dopravou, autobusom, alebo vlakom. Autobusové spojenie je vedené z okresného mesta Martin, menej frekventované z Turčianskych Teplíc. Ak sa rozhodnete pre železničnú dopravu, počítajte s približne 5 km prechádzkou od železničnej stanice, no za návštevu múzea to určite stojí.

 

Autorka: Mgr. Lucia Kuželová a Ing. Elena Majtánová, foto: Mgr. Lucia Kuželová

 

Znievske múzeum

bylinkáreň

pamiatky

Kláštor pod Znievom

Zoznam pamiatok

 

Národné kultúrne pamiatky, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR

 1. Farský kostol sv. Mikuláša

 2. Rímskokatolícka fara

 3. Škola (objekt oproti kostolu, Moyzesova ul. 2)

 4. Kostola a kláštor Blahoslavenej Panny Márie - celý areál budov + park (dnes OZ Dobrý Pastier)

 5. 1. budova slovenského katolíckeho gymnázia (Moyzesova ul. 39)

 6. 2. budova slovenského gymnázia tzv. Čulenovo gymnázium (Čulenova ul. 116, dnes pamätná izba)

 7. Kalvária

 8. kamenné náhrobníky rodiny Tocsek na miestnom cintoríne

 9. kamenný kríž z roku

 10. Socha sv. Vendelína

 11. Socha sv. Jána Nepomuckého

 12. Socha sv. Trojice

 13. Socha sv. Floriána

 14. Socha Anjela strážcu pri farskom kostole

 15. Súsošie Kalvárie v Lazanoch

 16. Drevený kríž s korpusom Krista pred farským kostolom

 17. Poschodový meštiansky dom (ul. Moyzesova 57)

 18. prízemná kúria tzv. Országovská kúria v Lazanoch (Lazianska ul. 528, 529)

 19. Dvojica murovaných ľudových domov (ul. Moyzesova 47, 48)

 20. Ruina hradu Zniev

 

Hodnotné objekty, zaujímavé miesta a veci, ktoré nie sú oficiálne zapísané v žiadnom zozname

 

21. Budova požiarnej zbrojnice postavená nad potokom

22. kaplnka sv. Jozefa v Lazanoch s komunitnou záhradou

23. Budova gymnázia postavená v čase 1. československej republiky (dnes Základná škola Františka Hrušovského)

24. Vodný mlyn na Riadku

25. prízemné a poschodové murované olejkárske domy na hlavnej ulici

26. tzv. nemecká škola (dnes materská škola)

27. ruina kaplnky sv. Margity pod hradom Zniev

28. Stromová alej biskupa Jozefa Klucha

29. rybníky na začiatku obce

30. rybník tzv. Vädžer (vytvorený premonštrátmi na chov rýb)

31. Pamätné tabule na domoch, kde pôsobili významné osobnosti, napr. prof. gymnázia, Mikuláš a Alexander Moyzesovci a pod.

32. Súbor náhrobníkov z 19. a 1. pol. 20. stor. - profesori gymnázia, kňazi, významní obyvatelia

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 19. 06. 2020