menu

Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS ako 15. kolo Merida Road cup 2023

Organizátor Slovenský Zväz Cyklistiky
Usporiadateľ Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s R. C. T. Martin
Dátum a miesto 19.8.2023 /sobota/ Kláštor pod Znievom
Riaditeľ pretekov Ing. Vladimír Čambor, starosta obce Kláštor pod Znievom
Čestný riaditeľ pretekov Juraj Farbiak
Tech. riaditeľ pretekov Ing. Rastislav Belák  0905 218 642 belak@viena.sk
Tajomník pretekov Mgr. Maroš Halahija 0907 879 731 halahija.maros@gmail.com
Hospodár pretekov p. Miroslava Krupárová
Hlavný rozhodca p. Marián Vörösmarty + 421 903 647 960 marfylv@gmail.com
Kategórie Muži Masters A,B,C,D,E,F,G,H Ženy Masters A,B,C,
Hobby 18 - 39 roční, 40 - 49 roční, 50 a starší, Novinári - polygrafi
Prihlášky https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar
prihlasovanie prebieha do 17.8.2023 do 15:00.
Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári. Pretekári v kategórii Hobby a novinári - polygrafi na prihlasujú priamo v kancelárii pretekov
Kancelária pretekov 7:30 - 9:00 hod. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50
Po 9:00 hod je kancelária pretekov a registrácia pretekárov uzavretá.
Štart/Cieľ Obec Kláštor pod Znievom, pred obecným úradom
Ceny Prví traja v každej kategórii vecná cena
Štartovné Muži Masters A,B,C,D, Ženy Masters A,B,C, hobby, novinári - polygrafi - 20 Eur
Muži Masters E,F,G,H - 10 Eur
Úhrada v kancelárii pretekov pri prezentácii.
Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2023 a štartovné číslo MERIDA ROUD CUP 2023 , Hobby, novinári - polygrafi doklad totožnosti OP.
Trať pretekov Kláštor pod Znievom - Moškovec - Abramová -Slovenské Pravno - Vyšehrad - Nitrianske Pravno - Kľačno - Diel - Predvrícko - Kláštor pod Znievom, dĺžka okruhu 50 km
Štart kategórií
10:00 hod Muži Masters A,B,C 2 okruhy
10:10 hod Hobby, Novinári - polygrafi 1 okruh
10:15 hod Muži Masters D,E,F,G,H Ženy masters A,B,C 1 okruh
Vyhodnotenie Po dojazde Mužov Masters A,B,C,
Zdravotné zabezpečenie nemocnice Záchranári Martin, Michal Repiščák, +421 902 204 420
Šatne a sprchy Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
Predpis Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.
Iné Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Jazda v protismere je zakázaná v prípade opakovanej jazdy vľavom pruhu bude pretekár vylúčený.
Parkovanie vozidiel v obci Kláštor/ Znievom bude možné len na vyznačených miestach.

 


Mapka okruhu:

Posledné 3 km:

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18. 08. 2023 / 18. 08. 2023