Služby poskytované obecným úradom okrem štandardných

ubytovanie

prenájom kultúrnych domov

zapožičiavanie